Strzegom - Dobromierz, 270 rocznica bitwy, 5 - 7.06.2015Mapa - die KarteGule


Organizator / Veranstalter / pořadatel:

IR Alt Kreytzen

Organizator zapewnia / Veranstalter gebt / Pořadatel dává:

miejsce na obozowisko, parking, słomę, drewno, woda, prowiant, proch.
Lagerplatz, Parkplatz, Stroh, Brennholz, Wasser, Proviant, Pulver.
misto taboru, parkoviste, sláma, dřevo, voda, jidlo, prach.


Program

Piątek / Freitag / pátek, 5.06.2015

-> cały dzień / ganze Tag / cely den
Przyjazd jednostek, budowa obozu, zakwaterowanie
Eröffnung des Militärlager, Einquarierung
Příchod jednotek, stavba tábora, ubytování

-> wieczorem / am Abend / ve večer
zwiedzanie Strzegomia
Besichtigung der Stadt Striegau
Prohlídka města Strzegom

sobota / Samstag / sobota, 6.06.2015

-> 07.00
Pobudka, śniadanie
Wecken, Frühstück
Pobidka, snidanĕ

-> 10.00
Apel pod pomnikiem bitwy
Appell an die Denkmal der Schlacht
Apel u památníka bitvy

-> 10.30
Wymarsz w kierunku Żółkiewki i Żelazowa (razem ok. 6 km)
Abmarsch nach Pilgramshain und Eisersdorf (zusammen etwa 6 km)
Průvod ke Pilgramshainu a Eisersdorfu (dohromady asi 6 km)

-> 16.00
powrót do obozu, posiłek, odpoczynek
Rückkehr in das Lager, das Essen, die Erholung
průvod ke taboru, odpočinek

-> 18.00
Inscenizacja prusko - saskiej bitwy w Nordbusch
Vorstellung der Preussisch - Sachsische Gefecht in Nordbusch
Bitevní prousko -sasova ukázka v Nordbuschu

-> 19.00
powrót do obozu, odpoczynek
Rückkehr in das Lager, die Erholung
průvod ke taboru, odpočinek

niedziela / Sonntag / neděle, 7.06.2015

-> 07.00
Pobudka, śniadanie
Wecken, Frühstück
Pobidka, snidanĕ

-> 09.00
wyjazd do Wieży Zwycięstwa w Dobromierzu
Abreise nach Turm auf Siegeshohe bei Hohenfriedeberg
průvod ke věže vítězství v Hohenfriedebergu

-> 12.00
Powrót do obozu, zakończenie imprezy
Rückkehr in das Lager, Ende der Veranstaltung
Zpět do tábora, konec události


łąka obozowa / Feldlagerwiese


zgłoszone jednostki:

Seiner Majestät König Friedrich II
IR Alt Kreytzen
Gräflich Schönburgische Schloßcompagnie
Königlich- Preußische Festungsartillerie zu Cüstrin
Königlich - Polnische & Churfürstlich - Sächsische Artillerie "Alter Stolberg"
Major von der Pegnitz/ Bataillon v. Einsiedel
Hessen - Hanau Corps
IR Sachsen - Weissenfels, Comp. Barby
IR von Kalnein

aktualizacja / Aktualisierung: 18.05.2015.

podany program może ulec zmianom
gegebenes Programm kann unter Vorbehalt
daný program může podléhat změnám