Bitwa o Świdnicę, 11 - 13.10.2013zobacz Schweidnitz 2013na większej mapie


Organizator / Veranstalter / pořadatel:

Miasto Świdnica / Stadt Schweidnitz / mesto Svidnica
IR Alt Kreytzen

Organizator zapewnia / Veranstalter gebt / Pořadatel dává:

miejsce na obozowisko, parking, słomę, drewno, proch.
Lagerplatz, Parkplatz, Stroh, Brennholz, Schwarzpulver.
misto taboru, parkoviste, sláma, dřevo, prach.


Program

Piątek / Freitag / pátek, 11.10.2013

-> cały dzień / ganze Tag / cely den
Przyjazd jednostek, budowa obozu, zakwaterowanie
Eröffnung des Militärlager, Einquarierung, Registration
Příchod jednotek, stavba tábora, ubytování

Sobota / Samstag / sobota, 12.10.2013

-> 7:00
Pobudka, śniadanie
Wecken, Frühstück
Budíček, snídaně

-> 9:30
Wymarsz na Rynek
Abmarsch nach Markt
Pochod na Náměstí

-> 10:00
Apel na Rynku
Appell am Markt
Apel na Náměstí

-> 11:00
Wymarsz do obozu
Abmarsch nach Feldlager
Zpět do tábora

-> 11:00
Wycieczka szlakiem świdnickich fortyfikacji
Wanderung die Spur Schweidnitzer Befestigungen
Pěší prohlídka stezkou Svidnicke opevnění

-> 15:45
Wymarsz na pole bitwy
Abmarsch nach Schlachfeld
Pochod na bojiště

-> 16.00
Zdobycie Fleszy Nowomłyńskiej
Eroberung Neumühle Fleche
Dobyti Neumühle Fleche

-> 16.45
Zakończenie inscenizacji, parada oddziałów,
Endung der Nachstellung, Defiliermarsch,
Konec bitvy, přehlídka jednotek

-> 17.30
Powrót do obozu, czas wolny
Abreise nach Lager, Freizeit
Průvod do taboru, volný čas

Niedziela / Sonntag / Nedĕle, 13.10.2013

-> 7:00
Pobudka, śniadanie
Wecken, Frühstück
Budíček, snídaně

-> 10.00
Apel oddziałów w obozie, zakończenie imprezy
Appell im Feldlager, Ende der Veranstaltung
Sbirka jednotek, apel, konec akce

-> 10:30
Wyjazd na pole bitwy pod Strzegomiem i Dobromierzem (tylko dla ochotników)
Reise nach Schlachtefeld bei Striegau i Hohenfriedeberg (nur für Freiwillige)
Výlet na bojiště u Striegaua a Hohenfriedeberga (pouze dobrovolníci)zgłoszone jednostki / angemeldet Einheiten / hlášeny jednotky:

IR Alt Kreytzen, Świdnica
IR von Tresckow, Nysa
GR von Lattorff, Kędzierzyn - Koźle
Preussisches Jäger, Olomouc
IR Leopold von Daun, Zlate Hory
5. Prapor Polnich Myslivcu, Zlate Hory
Garnizon Fortecy Częstochowskiej


aktualizacja / Aktualisierung: 19.09.2013.

podany program może ulec zmianom
gegebenes Programm kann unter Vorbehalt
daný program může podléhat změnám